BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Účetnictví

Vedení účetnictví

Podvojné účetnictví a daňové evidence

vedení deníku a hlavní knihy, knih analytické evidence pro účetnictví
vedení peněžního deníku pro daňovou evidenci
vedení knih pohledávek a závazků
evidence hmotného a nehmotného majetku, evidence DPH
roční uzávěrka

Daňová přiznání - sestavení a podání

daň z přidané hodnoty
silniční daň
daň z příjmu fyzických a právnických osob
daň z nemovitosti
daň z převodu nemovitosti
vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

Činnosti podléhající daňovému poradenství jsou poskytovány externím spolupracujícím daňovým poradcem.

Zastupování na úřadech - jednání jménem klienta

Činnosti podléhající daňovému poradenství jsou poskytovány externím spolupracujícím daňovým poradcem.

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Klientům garantujeme

kvalitní a včasné zpracování veškeré účetní agendy
průběžně - denně nebo týdně
měsíčně, čtvrtletně, ročně
důvěrnost předávaných informací
odbornost a diskrétnost
maximální vstřícnost
neustálou komunikaci

Výhody externího vedení účetnictví v BILLcom spol.s r.o.

zaveden a certifikován systému řízení kvality ISO 9001
zkušenost - účetní společnost je na trhu již přes 15 let
zastupitelnost účetní při onemocnění
úspora ve mzdových nákladech (oceněná odbornost pouze pro dohodnutý obsah a objem, neboť dokážeme rozdělit účetnictví na práce rutinní a na práce odborné
úspora v souvisejících nákladech - školení, aktualizace software, pojištění,..
100% odpovědnost externí mzdové účetní oproti odpovědnosti zaměstnané účetní

Vedení mezd a personalistika

Zpracování mezd

výpočet mzdy (měsíční, hodinová, úkolová mzda)
tisk výplatních pásek (standardních i diskrétních)
sestavení příkazů k úhradě (mzda, pojištění, daň ze závislé činnosti, spoření, srážky z mezd, exekuce)
sestavení přehledů pro sociální pojišťovnu a příslušné zdravotní pojišťovny včetně odeslání
vedení mzdových listů
vedení ročních evidenčních listů včetně odeslání na sociální pojišťovnu
roční zúčtování daně ze závislé činnosti

Personalistika

tvorba a správa pracovních smluv a mzdových výměrů
tvorba a správa dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
přihlášení a odhlášení zaměstnance na sociální pojišťovnu a zdravotní pojišťovnu včetně hlášení změn
evidence a zajištění povinných školení zaměstnanců (BOZP, PO, školení řidičů, ..), zdravotních prohlídek
ukončení pracovního poměru

Výhody externího zpracování mezd v BILLcom spol.s r.o.

zaveden a certifikován systému řízení kvality ISO 9001
zkušenost - účetní společnost je na trhu již přes 15 let
diskrétnost při výpočtu a zpracování
diskrétnost při předání výplatních pásek
diskrétnost při předání podkladů pro zaúčtování včetně možnosti úplného oddělení plateb mezd
zastupitelnost mzdové účetní při onemocnění
úspora ve mzdových nákladech (oceněná odbornost pouze pro dohodnutý obsah a objem)
úspora v souvisejících nákladech - školení, aktualizace software, pojištění,..
100% odpovědnost externí mzdové účetní oproti odpovědnosti zaměstnané účetní

Ekonomické, účetní a daňové poradenství

Daňové poradenství

daň z příjmu právnických osob
daň z přijmu fyzických osob
daň z přidané hodnoty
konzultace při volbě právní formy podnikání a při založení společnosti
zastupování na úřadech – finanční úřad, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny

Daňové poradenství je poskytováno externím spolupracujícím daňovým poradcem.

Účetní poradenství

účetní dohled včetně dohledu při rekonstrukce účetnictví
spolupráce při tvorbě vnitropodnikových směrnic
poradenství při přechodu na podvojné účetnictví
konzultace při volbě právní formy podnikání a při založení společnosti
poradenství v oblasti personalistiky
poradenství při získávání dotací z Úřadu práce

Finanční a ekonomické poradenství

analýzy a rozbory hospodaření firmy, analýzy Co - Když
podnikatelské záměry a podklady pro žádosti o úvěry
zpracování ekonomické stránky projektů
rozpočty, kalkulace, analýzy, vyhodnocení efektivnosti investic
pomoc při obstarání finančních prostředků aktivním vyhledáváním bankovního ústavu a projednávání úvěru
poradenství při založení firmy (respektování základních zákonných požadavků)

Výhody externího ekonoma z BILLcom spol.s r.o.

zaveden a certifikován systému řízení kvality ISO 9001
zkušenost - účetní společnost je na trhu již přes 15 let. Stejně tak dlouho se její odborní pracovníci v ekonomické oblasti pohybují.
tým - jsme schopni sestavit tým odborníků pro jakoukoliv situaci
pohled - nabízíme nezaujatý, objektivní pohled třetí strany
diskrétnost - jsem vázání smlouvou o mlčenlivosti
úspora ve mzdových nákladech (oceněná odbornost pouze pro dohodnutý obsah a objem)
úspora v souvisejících nákladech - školení, aktualizace software, pojištění,..
100% odpovědnost

Finanční analýza

Finanční analýza prováděná pro klienty je založena na soustavě podílových ukazatelů využívaných v hospodářsky vyspělých zemích s tržní ekonomikou. Součástí finanční analýzy jsou globální ukazatelé, které hodnotí souhrnně celkovou finančně ekonomickou situaci podniku. Grafické přehledy a reporty umožňují manažerům získat rychlý přehled o hospodaření firmy. Finanční analýza je opatřena odborným komentářem a lze ji zpracovat v anglickém nebo německém jazyce.

Příprava podnikatelských plánu a strategické plánování

Podnikatelský plán je připravován za účelem získání finančních zdrojů pro podnikání. Jsme připraveni podílet se na tvorbě a zpracování podnikatelského plánu se svými klienty. Za použití špičkového software v těsné spolupráci s klientem sestavíme podnikatelský plán firmy a v jeho rámci především finanční plán, tvořený plánem výnosů a nákladů, plánovou výsledovku, plán rozdělení hospodářského výsledku.