BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Flexibee - základní informace

 FlexiBee je moderní účetní a ekonomický systém, který je určen pro malé a střední podniky, pro firmy vedoucí účetnictví a pro drobné podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Je dostupný pro operační systémy Windows, Linux, Mac OS X. 

Velkou výhodou FlexiBee je, že k datům můžete přistupovat odkudkoliv – z počítače, notebooku, tabletu iPad nebo z mobilu (iPhone, Android). Tuto možnost ocení především obchodníci a podnikatelé, kteří jsou často na cestách a potřebují se i přesto dostat ke svým datům. K tomuto modernímu přístupu Vám stačí pouze webový prohlížeč.

Webový přístup je velmi šikovný ve chvíli, kdy se chcete ke svým datům dostat z jiného počítače, kde nemáte nainstalovanou desktopovou aplikaci. V tomto případě se do „svého FlexiBee“ dostanete pomocí webového rozhraní.

Mobilní přístup je zaměřen především na jednoduchost a rychlost práce.  Téměř veškerá data z celého systému lze prohlížet přes mobilní telefon, včetně různých tiskových sestav (např. náhled faktury v PDF) a některá data lze i pořizovat (např. adresář, události, kontakty, atp.). Možnosti a množství zadávaných dat přes mobilní telefon se nadále rozšiřují.

FlexiBee jako desktopová aplikacemobilnipristup2

Desktopová aplikace FlexiBee nabízí řadu vlastností a funkcí:

Podvojné účetnictví a daňová evidence

 • vedení podvojného účetnictví pro podnikatele, daňové evidence pro drobné podnikatele a účetnictví příspěvkových organizací

Jazyk

 • systém je lokalizován do více jazyků a je tak možné jej provozovat v českém, anglickém i jiném jazykovém nastavení

Ovládání

 • jednoduchý a intuitivní přístup ke všem funkcím a vlastnostem; vnitřní struktura systému a jeho provázanost umožňuje snadno vidět všechny související doklady a číselníky

Střediska, zakázky, štítky

 • možnost evidovat všechny záznamy dle střediska, zakázky a uživatelsky definované štítky (např. DŮLEŽITÉ, VIP, ...)

Adresář

 • možnost evidovat všechny potřebné informace o odběratelích, dodavatelích a potencionálních partnerech firmy lze také vybírat firmy v rámci zadaných podmínek a tisknout pro ně různé přehledy

Zboží

 • modul zahrnuje práci s ceníkem, umístění zboží nebo materiálu na skladech, či vedení skladového hospodářství metodou průměrných cen nebo FIFO
 • modul Zboží je propojen s moduly Nákup a Prodej, při tvorbě vydané faktury tak lze například přímo vytvářet skladové výdejky
 • při práci se zbožím je možné využít podpory čteček čárových kódů

Nákup/prodej

 • modul Prodej kompletně obslouží prodej ve firmě
 • při tvorbě vydaných faktur lze automaticky vytvářet skladové výdejky
 • při prodeji je možné využít podpory čteček čárových kódů
 • typy faktur (jinak též šablony) umožňují nastavit základní parametry dokladu, jako jsou zaúčtování, způsob platby, dokladové řady atp.
 • souhrnný přehled všech fakturačních položek umožňuje získat informace napříč spektrem odběratelů
 • příkaz k úhradě umožňuje definovat příkazy k úhradě ze seznamu faktur s možností jeho doplnění ke každému dokladu je možné přikládat přílohy a k těm pak přistupovat z celého světa

Rezervace

 • skladová evidence umožňuje ve spolupráci s objednávkami a fakturami rezervovat zboží na skladě - díky tomuto systému zajistíte, že po objednání zboží a jeho doručení, budou vyřízeni nejdříve rezervované zakázky

Elektronická fakturace

 • široká škála způsobů pro elektronickou fakturaci:
 • možnost zaslat zákazníkům PDF soubory s fakturou či objednávkou
 •  lze také využít elektronickou fakturaci ISDOC, která je podporovaná napříč ekonomickými systémy
 • všechny dokumenty je možné samozřejmě přímo ve FlexiBee podepsat elektronickým podpisem

Peníze

 • v rámci modulu Peníze je jednoduché propojování dokladů banky nebo pokladny -> jednoduše postačí napsat variabilní symbol, klepnout na tlačítko pro párování a vše ostatní se provede automaticky pomocí tlačítka Vazby lze snadno prohlížet spárované doklady
 • bankovní výpisy je možné vytvářet ručně nebo je importovat z elektronického bankovnictví

Homebanking

 • funkce Homebanking v programu podporuje nejpoužívanější formáty dat bankovních domů
 • pomocí bankovních výpisů v elektronickém formátu lze importovat do FlexiBee informace o proběhlých bankovních transakcích
 • z programu je možné vytvářet příkazy k úhradě, které lze později v elektronické podobě nahrát Vaší bance a provést tak hromadnou úhradu

Obchod

 • slouží k vystavování, přijímání a evidenci odběratelských a dodavatelských objednávek
 • modul je úzce provázán s modulem adresář, vydané faktury a sklad; umožňuje rezervovat odběratelům zboží na skladě, vystavovat cenové nabídky atp.

Majetek

 • modul Majetek slouží k evidenci drobného, investičního a leasingového majetku
 • v rámci modulu je k dispozici velké množství sestav a evidenčních seznamů
 • evidovaný majetek lze též přehledně lokalizovat pro jeho inventuru

Účetnictví

 • modul umožňuje správu interních dokladů, pohledávek, závazků či účtových rozvrhů
 • v rámci modulu lze provádět uzávěrku účetního období včetně souvisejících tiskových výstupů, jako jsou: účetní deník, pohyby na účtech, stavy účtů
 • zahrnut je generátor sestav, který umožňuje vytvářet libovolnou uživatelskou sestavu - ty základní jsou již předdefinovány

Tiskové výstupy a export

 • FlexiBee obsahuje velké množství tiskových reportů, pomocí nich lze tisknout standardní účetní výstupy, jako jsou účetní deník, pohyby na účtech, saldo či hlavní kniha
 • program též umožňuje tisk seznamů evidovaných dat (i konkrétních záznamů)
 • u nastavení tisku je možné zobrazení náhledu či volba jazyka, v jakém má tiskový výstup být

Proč se rozhodnout pro FlexiBee:

 1. dostupný pro OS Windows, Linux, Mac OS XOS
 2. mobilní a webový přístup
 3. řada nástrojů a funkcí
 4. snadné používání
 5. podpora více jazyků

 Chcete se dozvědět více o FlexiBee ? Neváhejte nás kontaktovat.